Wet DBA

Vanaf 2016 is de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) van kracht en daarmee is het tijdperk van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) komen te vervallen.
In tegenstelling tot wat de naam van deze wet doet vermoeden is de nieuwe situatie er voor opdrachtgevers en opdrachtnemers niet eenvoudiger op geworden.
In het VAR-tijdperk konden opdrachtgevers er eenvoudig vanuit gaan dat ze te maken hadden met een (echte) ondernemer indien deze beschikte over een geldige VAR.

De huidige situatie
Tegenwoordig worden opdrachtgevers en opdrachtnemers geacht samen te bepalen of opdrachtnemer echt als zelfstandig ondernemer (bijv. een ZZP’er) de werkzaamheden gaat verrichten en er dus geen sprake is van een (fictief) dienstverband.
In dat geval is het verstandig om gebruik te maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst.
Daarin wordt de arbeidsrelatie beschreven en in het geval opdrachtgever en opdrachtnemer zich daaraan houden, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen en kan de factuur voor de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever gewoon betaald worden.

Onduidelijkheid, onzekerheid en andere narigheid
Echter, hierbij is  de valkuil dat veel van de (huidige) werkomstandigheden waarbinnen ZZP’ers werken, niet voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in een dergelijke (model)overeenkomst. Én de Belastingdienst kan jaren later tot de conclusie komen dat de uitvoering van de werkzaamheden niet overeenkomt met die van de (model)overeenkomst.
In dat geval gaat de fiscus een naheffing (loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen) en eventueel daarbij ook nog een boete opleggen aan de opdrachtgever.
De ZZP’er ziet zich in dat geval geconfronteerd worden met een “werknemersstatus” en dus niet meer met een ondernemersstatus en kan als gevolg daarvan gedwongen worden om genoten “ondernemersfaciliteiten” zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, BTW-aftrek en afschrijvingskosten, met terugwerkende kracht terug te betalen aan de fiscus.

De Belastingdienst zal bij de beoordeling van de arbeidsrelatie een complex aan factoren mee laten wegen om tot een conclusie te komen:

  • Hoe is de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?;
  • Wordt er persoonlijke arbeid verricht (mag b.v. de opdrachtnemer zich zonder overleg met opdrachtnemer door iemand anders laten vervangen)?;
  • Wordt er een vergoeding betaald voor de werkzaamheden?;

In vrijwel alle gevallen zal de vraag over de arbeidsrelatie zich toespitsen op de gezagsverhouding en dat is een uitermate grijs gebied.
In een situaties waarbij de ZZP’ers werkzaamheden uitvoeren die in aard gelijk zijn en onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden als de werkzaamheden uitgevoerd door werknemers van die opdrachtgever en die gedurende langere tijd plaatsvinden, worden door de Belastingdienst in het algemeen gezien als een (fictief) dienstverband.

Veilig capaciteit inhuren bij Lajos.nl
Lajos.nl bekijkt samen met de opdrachtgever, per opdracht op welke veilige wijze de gewenste inhuur van een bepaalde expertise en capaciteit kan plaatsvinden. De volgende drie opties zullen daarbij bekeken worden:

  1. Is het een project dat 100% voldoet aan de Wet DBA criteria van de Belastingdienst, en kunnen daarop dus probleemloos freelancers ingezet worden.
  2. Inzet van specialisten bij opdrachtgever op locatie, die al als werknemer op een loonlijst staan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld eigen (Lajos.nl) medewerkers of  “freelancers” die op basis van payrolling/uitzendconstructie ingezet kunnen worden.
  3. Is het een project of zijn het werkzaamheden die uitbesteed kunnen worden en bij en door Lajos.nl uitgevoerd kunnen worden. Lajos.nl beschikt over uitgebreide en diepgaande kennis en ervaring om uw project/werkzaamheden met haar eigen medewerkers uit te voeren.

Lajos.nl begeleidt graag opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het inhuren van developers.
Wanneer u vragen heeft kunt u ons bereiken op 035 – 588 15 85, we maken graag een afspraak om uw vraagstuk te bespreken.