De inzet

Indien de freelancer voldoet aan uw eisen en wensen en er overeenstemming is over het tarief, startdatum de inzetperiode…