10 tips voor het succesvol inhuren van een freelance web developer

Succesvol freelance web developer inhuren?

 1. Kies een goede intermediair
 2. Kies uit meerdere freelancers
 3. word niet misleid door een CV
 4. Laat je niet afschrikken door het uurtarief
 5. Reageer snel
 6. Vraag om Voorbeeldcode
 7. Let op de volgende zaken in een gesprek
 8. Wet DBA & dienstverband
 9. Zorg ervoor dat het intellectueel eigendom wordt overgedragen
 10. Zorg voor een flexibel contract

1. Kies een goede intermediair

Het bemiddelen van freelancers is geen gereguleerde markt, helaas zijn er veel cowboys. Voorkom dat u zaken doet met het verkeerde bureau, bij het selecteren van een intermediair kunt u letten op:

 • Werkt de intermediair met kandidaten uit het eigen netwerk, of schakelt de intermediair weer andere bureaus in? In dat laatste geval zal er twee keer een marge verdisconteerd worden in het uurtarief. Ook neemt de kans toe dat er communicatieproblemen ontstaan, problemen met contracten, etc.
 • Kent de intermediair de markt en beschikt hij over inhoudelijke kennis? Om een goede match te maken is het noodzakelijk dat een intermediair op de hoogte is van de ontwikkeling in de markt en bekend is met de verschillende technieken.
 • Kent de intermediair zijn kandidaten? Veel intermediairs hebben de kandidaten alleen aan de telefoon 5 minuten gesproken en nog nooit gezien. Een kandidaat die uitvoerig is geïnterviewd vergroot de kans op een succesvolle inzet.
 • Is de marge van de intermediair marktconform? Een normale marge voor een intermediair bedraagt rond de € 7,50 tot € 15,- per uur afhankelijk van de situatie. (Let op: marges voor brokers liggen een stuk lager, omdat zij zich alleen met de contractuele afhandeling bezighouden

2. Kies uit meerdere freelancers

Een goede freelance developer kan uw project maken of breken. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en niet de eerste de beste kandidaat in te huren. Wanneer u een zoekopdracht geeft aan een intermediair, zullen er meestal meerdere kandidaten worden voorgesteld. Het is niet verkeerd om freelancers van verschillende niveaus met elkaar te vergelijken en te spreken. Ook is het gebruikelijk dat u een keuze maakt uit meerdere kandidaten. Net zoals de meeste freelancers tegelijkertijd in gesprek gaan met meerdere potentiële opdrachtgevers.

3. Word niet misleid door een CV

Sommige freelancers hebben een indrukwekkend cv en andere freelancers komen met een matig document.
Bij het lezen van cv’s kun je letten op het volgende:

 • Heeft de kandidaat een relevante opleiding en is deze afgemaakt?
 • Bevat het cv een kennismatrix? Wanneer een kandidaat wel heel erg veel technieken perfect beheerst zouden de alarmbellen af moeten gaan.
 • Komen de genoemde technieken in een kennismatrix terug bij de werkervaring? Als iemand goed is in bijvoorbeeld Laravel, dan moet dit natuurlijk terugkomen bij de werkervaring.
 • Zijn de periodes aansluitend? Bij veel ‘gaten’ in het cv kan er iets aan de hand zijn met de persoon.
 • Wat is de gemiddelde inhuurperiode bij projecten? Mindere developers moeten vaak als eerste weer vertrekken bij een project.
 • Zijn er veel taalfouten? Een typefout is slordig, maar sommige taalfouten kunnen ook duiden op een lager niveau.
 • Heeft de kandidaat het cv zelf wel geschreven? Regelmatig zien we bij detacheringsbedrijven dat een account manager zich heeft bezig gehouden met het cv. Daarbij worden soms onjuistheden vermeld of zelfs gelogen.

4. Laat je niet afschrikken door het uurtarief

Verschillen tussen tarieven van developers onderling
Regelmatig worden kandidaten afgewezen omdat het uurtarief te hoog is. Vaak hebben ervaren en goede developers met een bewezen staat van dienst een wat hoger tarief. Het uurtarief zegt alleen weinig over de totale kosten van het project en de kwaliteit van het project. Zo zal een matige developer misschien wel drie keer zo lang bezig met een project. Het wordt nog erger wanneer de developer het project niet goed heeft opgezet, de code onveilig is, het niet onderhoudbaar is en het vervolgens de prullenbak in kan.
Freelance tarief wordt vergeleken met een salaris
Vaak schrikken opdrachtgevers wanneer ze een freelance uurtarief omrekenen naar een fulltime salaris. Deze vergelijking is vaak niet helemaal eerlijk. Zo is een freelancer zelf verantwoordelijk voor eventuele arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioenopbouw, verzekeringen, opleiding, etc. Daarbij komt dat een freelancer niet altijd 100% billable zal zijn en ondernemersrisico loopt. Ook worden vaak de kosten van een werknemer onderschat. Tot slot is het natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Over het algemeen worden freelance developers erg goed betaald, zeker wanneer ze werken met technieken die op dat moment populair zijn.

5. Reageer snel

De meeste freelance developers worden zeer regelmatig benaderd voor freelance opdrachten. Er is een grote kans dat een freelancer kan kiezen uit een paar projecten.
Ben je enthousiast over een kandidaat?
Reageer dan snel en nodig hem/haar direct uit voor een gesprek. Hiermee maak je een positieve indruk op de freelancer en vergroot je de kans dat je hem/haar kunt inhuren.

6. Vraag om voorbeeldcode

Het niveauverschil tussen developers kan enorm groot zijn. Vaak geeft programmeercode snel een eerste indruk. Het kan niet kwaad om voorbeeldcode te vragen aan een developer. Een klein stukje code geeft al veel informatie over het niveau van een developer. Wanneer een developer geen code kan aanleveren, dan kun je daar je vraagtekens bij zetten. Een alternatief kan dan zijn om de kandidaat een test te laten maken.

Voorbeeldcode geeft bijvoorbeeld het volgende aan:

 • Is de developer bekend met hedendaagse concepten?
 • Gebruikt de developer hedendaagse functies en oplossingen?
 • Werkt de developer netjes? (denk aan bijvoorbeeld het correct inspringen)
 • Wordt MVC netjes toegepast?
 • Wordt er gebruik gemaakt van een ORM?
 • Wordt er een correcte naamgeving gebruikt?
 • Wordt er correct OOP gewerkt?
 • Zijn de functies compact en duidelijk?

7. Waar let je op in een gesprek?

Bij het inhuren van een freelance web developer gaat het in de eerste plaats om de hard skills. Daarnaast verwacht je natuurlijk dat een developer goed overweg kan met andere medewerkers en een professionele houding heeft.

Waar je op kunt letten:

 • Komt de kandidaat op tijd voor zijn gesprek? Het is een open deur, maar een professionele freelancer zal altijd keurig op tijd zijn. iemand die te laat komt, neemt zijn klant niet serieus.
 • Heeft iemand opleidingen afgemaakt?
 • Zijn de sociale skills voldoende? Een freelancer zal moeten gaan samenwerken. Oogcontact maken, beleefd zijn, heeft iemand zijn telefoon uitgezet, etc, zijn belangrijke indicatoren of iemand geschikt is.
 • Is een kandidaat negatief over opdrachtgevers? Het is ‘not done’ om je negatief uit te laten over je klanten. Wanneer iemand klaagt over een opdrachtgever dan zal hij/zij misschien ook over jouw project gaan klagen.

Algemene vragen die je kunt stellen:

 • Waarom heb je kort gezeten bij een opdrachtgever?
 • Wat is je rol geweest binnen het team?
 • Op welk niveau schat je jezelf in?
 • Heb je weleens een conflict gehad bij een opdrachtgever?

Technische vragen
Wanneer er een eigen developer kan aanschuiven bij een gesprek, dan kan dit waardevolle informatie opleveren. Vaak kan door het stellen van een paar vragen een duidelijk beeld gevormd worden van het technische niveau

Denk aan vragen zoals:

 • Noem naast MVC nog een ander software pattern
 • Wat is een Spaceship operator? (PHP)
 • Wat het verschil tussen echo en print? (PHP)
 • Wat is het verschil tussen $message and $$message? (PHP)
 • Wat is PEP? (Python)
 • Wat is het verschil tussen een remove() function en del statement? (Python)
 • Waar staat BOM voor? (JavaScript, front-end)
 • Welke data types bestaan er? (JavaScript)

Meer vragen nodig?

8. Wet DBA & dienstverband

In 2016 is de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) van kracht geworden. Opdrachtgevers en opdrachtnemers worden geacht om samen te bepalen of opdrachtnemer echt als zelfstandig ondernemer (bijv. een ZZP’er) de werkzaamheden gaat verrichten en er dus geen sprake is van een (fictief) dienstverband. In dat geval is het verstandig om gebruik te maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst. Daarin wordt de arbeidsrelatie beschreven en in het geval opdrachtgever en opdrachtnemer zich daaraan houden, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen en kan de factuur voor de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever gewoon betaald worden. Echter kan de belasting achteraf besluiten dat er in de werkelijke situatie geen sprake is van ondernemerschap. Het is daarom belangrijk om maatregelen te nemen, zoals:

 • Zorg ervoor dat de overeenkomsten niet duiden op een (fictief) dienstverband. Gebruik geen worden zoals werknemer en werkgever.
 • Maak geen werknemer van een freelancer. Nodig hem niet uit voor personeelsuitjes, laat hem/haar een eigen laptop gebruiken en voorkom bijvoorbeeld het gebruik van een bedrijfs e-mailadres.
 • Wees alert wanneer een inzet langer dan een jaar is, het kan verstandig zijn om advies in te winnen.
 • Wanneer een freelancer € 75,- excl. BTW of meer in rekening brengt, dan duidt dit op zelfstandigheid.
 • Huur nooit binnen 6 maanden een freelancer in. die daarvoor werknemer van je was. Meer informatie: https://www.zzp-nederland.nl/blog/als-zzper-aan-het-werk-voor-je-voormalig-werkgever
 • Beschrijf een afgebakend project waar de freelancer aan werkt.
 • Laat de freelancer zelf zijn werktijden en werklocatie bepalen.

Wil je als bedrijf geen gedoe hebben, dan zijn er verschillende oplossingen om toch zonder zorgen gebruik te maken van een freelancer:

 • Huur in via een intermediair of een broker, zij zijn meestal goed ingespeeld op de wet DBA.
 • Raadpleeg een gespecialiseerde partij zoals The Compliance Factory.
 • Kies voor een payroll constructie (Hier kleven voor de freelancer veel nadelen aan, waardoor veel developers zullen bedanken voor de opdracht)
 • Huur iemand in die gebruik maakt van een Declarabele Uren B.V. zoals bijvoorbeeld Uniforce. (goedgekeurd door de fiscus)

9. Zorg dat intellectueel eigendom wordt overgedragen

Als opdrachtgever wil je het volledige eigendom van je applicatie, zorg ervoor dat je dit goed vastlegt. Doe je dat niet dan blijft de developer eigendom van het IP.

Zie hiervoor: https://ictrecht.nl/2014/08/28/ben-ik-eigenlijk-wel-eigenaar-van-mijn-software-startuprecht/

Haast alle developers zullen gebruik maken van open source software componenten, het is uiteraard niet mogelijk om als opdrachtgever daar het eigendom over te krijgen.

10. Zorg voor een flexibel contract

In een contract leg je de afspraken vast en wil je ervoor zorgen dat een freelancer zich committeert. Echter moet je de samenwerking snel kunnen stoppen, om wat voor reden dan ook.

 • Spreek een proefperiode af, zodat je bij een mismatch het contract direct kan stoppen.
 • Spreek een opzegtermijn af van bijvoorbeeld 2 of 4 weken. Hierdoor blijf je flexibel en kun je anticiperen op veranderingen binnen je organisatie.

Het is gebruikelijk om de afspraken te spiegelen. Zo kan een freelancer natuurlijk ook besluiten om te stoppen met een opdracht.

Direct een freelance developer inhuren?

Kijk op Lajos.nl voor een overzicht van beschikbare developers, of neem direct contact met ons op.

contact@lajos.nl
035 – 588 15 85
Inhuren freelance web developer

Lajos.nl logo

Brinklaan 134
1404 GV Bussum

035 - 588 15 85

Copyright Lajos.nl