De overeenkomst

De met u gemaakte afspraken over de inzet wordt aan u bevestigd middels en heldere (en korte) overeenkomst…